web analytics

Cô bé Khả Ái lạc mẹ trong Play Together là ai?

Khả Ái là cô bé người Trung Quốc bị lạc mẹ khi đi thang máy. Nhân vật cô bé Khả Ái này đang được tìm kiếm rất nhiều trong game Play Together.

Read more