web analytics

Đội hình Cung Thủ DTCL mùa 5 (DTCL 5.5) mạnh nhất

Tìm hiểu về đội hình Cung Thủ DTCL mùa 5: Với Aphelios làm lại cùng sự xuất hiện của Akshan, đội hình Cung Thủ được nâng lên ngưỡng sức mạnh mới ở DTCL 5.5.

Read more

Đội hình Thần Sứ DTCL mùa 5 mạnh nhất (Cập nhật DTCL 5.5)

Tìm hiểu về đội hình Thần Sứ DTCL mùa 5: Hiệu ứng, danh sách Tướng và đội hình Thần Sứ mạnh nhất trong phiên bản mới nhất DTCL 5.5

Read more

Đội hình Tristana DTCL 5.5 và cách lên đồ mạnh nhất

Đội hình và cách lên đồ Tristana DTCL 5.5: Tìm hiểu về sức mạnh cũng như đội hình phù hợp nhất cho Tristana trong phiên bản mới nhất của DTCL.

Read more