web analytics

AoE 20 sau 20 năm tồn tại và bước đột phá đến từ Gametv Plus 1.0 Ranking

AoE đã tồn tại hơn 20 năm và vẫn phát triển như thuở sơ khai. Sắp tới, sự xuất hiện của bản AoE Ranking đến từ GTV Plus 1.0 sẽ mang đế nhiều biến đổi cho dòng game Đế Chế.

Read more